Lucifer

Lauri

Anunnak
LUCIFERI

Ok fillova hulumtimin tim fillimisht mbi Luciferin sepse thjesht nuk mund ta kuptoja mungesën e shpjegimit që na u dha për një krijesë që gjoja ishte aq i favorizuar nga Zoti dhe që ishte bërë kundërshtar i Zotit, realisht kjo u bë vrima ime e Lepurit si ajo që Liza në botën e çudirave bie në.
FB_IMG_1616693991333.jpg
Kështu që fillova të trajtoj të gjithë çështjen Luciferiane. Fokusi im i parë ishte të provoja të kuptoja llojin e krijesës që ishte ai, pra çfarë lloj engjëlli / demoni. Mora të gjithë krijesat kryesore që kishin qenë legjenda në kulturat që luajtën një rol kaq të madh për epokën e Dhjatës së Re. Arsyeja ishte sepse në Biblën Aramaike / Hebraike nuk kemi një krijesë si djalli / luciferi ose satani siç i njohim sot. Për një kohë tejet të shkurter i kuptova 4 pikat kryesore si më poshtë:

1. Luciferi nuk është emër
2. Luciferi nuk është Satani
3. Luciferi nuk është një demon
4. Luciferi nuk është një engjëll i rënë

Me pak fjalë, të gjitha ato krahasime janë të gabuara. Pse ? Luciferi nuk përputhet me asnjë nga këto shpirtra:

Demon
Fjala origjinale greke "daimon" nuk mbart konotacion negativ. Fjala Greke e lashtë "δαίμων" daimōn, tregon një frymë ose fuqi hyjnore, pak a shumë si genius ose numeni latin. Konceptimi grek i një demoni shfaqet veçanërisht në veprat e Platonit, ku përshkruan frymëzimin hyjnor të Sokratit.

Shedim
(Hebraisht: שדים) janë shpirtra ose "demonë" në mitologjinë e hershme hebraike. Sidoqoftë, ato nuk janë domosdoshmërisht të barazvlefshme me konotacionin modern të demonëve si entitete të liga. Shpirtrat e këqij mendoheshin si shkaku i sëmundjeve; konceptual që ndryshon nga "Shedim", të cilët nuk janë gjysmëperëndi të liga, por vetë perënditë e huaja. Shedimët janë thjesht të këqij në kuptimin që janë zota paganë, pra nuk janë Zoti Abrahamik.

Se’īrīm
(Hebraisht: שעירים, njëjës sa'ir) janë një lloj "demoni". Edhe pse Sa'ir ishte fjala e zakonshme hebraike për "ai-dhi", dhe nuk është gjithmonë e qartë se cili mund të ketë qenë kuptimi origjinal i fjalës, në mendimin e hershëm hebre, të përfaqësuar nga targumim dhe ndoshta 3 Baruch, së bashku me përkthimet e hebraishtes, Bibla si Peshitta dhe Vulgate, këto krijesa shpesh merreshin për të qenë "demonë". Se'īrīm shpesh krahasohet me Shedim e traditës hebraike dmth gjysmëperëndi, së bashku me Satyrët e mitologjisë Greke dhe Xhinët e kulturës Arabe. Duket se janë më ekuivalente me Zanat jo domosdoshmërisht të këqija apo të mira.

Përfundimi ishte a mund të jetë ky keqkuptim dhe keqinterpretim ? Pra, pasi këto 4 u bën të qarta, fokusi im u zhvendos në perspektivën gjuhësore nëse lucifer ishte me të vërtetë vetëm një fjalë e keqinterpretuar ....

Kështu që analizova vargjet e mëposhtme:

Isaia 12: 14-12

"Si keni rënë nga parajsa,
O Lucifer, bir i mëngjesit!
Si jeni prerë për tokë,
Ju që dobësuat kombet!
Sepse ju keni thënë në zemrën tuaj:
'Unë do të ngjitem në parajsë,
Unë do ta lartësoj fronin tim mbi yjet e Perëndisë;
Unë gjithashtu do të ulem në malin e kongregacionit
Në anët më të largëta të veriut;
Unë do të ngjitem mbi lartësitë e reve,
Unë do të jem si Më i Larti. '

Apo:

Vajtim për mbretin e Tiros
Ezekieli 28:11

Fjala e Zotit m`u drejtua, duke thënë:
"Bir njeriu ngri një vajtim për mbretin e Tiros dhe i thuaj:
Kështu thotë Zoti:

Ti ishe vula e përsosmërisë, tërë dituri dhe i përsosur nga bukuria.
Ishe në Eden, në kopshtin e Perëndisë;
ishte mbuluar me lloj lloj gurësh të çmuar:
rubina, topaze, diamante, krizolit
oniks, diaspre, safire, karbonke, smeralde dhe ar;
punimi i dajreve të tua dhe i flauteve të tua
u përgatit për ty ditën që ti u krijove.
Ti ishe një kerubin i vajosur, një mbrojtës.
Unë të kisha vënë në malin e shenjtë të Perëndisë
dhe ti ecje në mes gurësh zjarri.
Ti ishe i përsosur në rrugët e tua qysh nga dita që u krijove,
deri sa nuk u zbulua te ti çoroditja.
Nga shkaku i bollëkut të tregtisë sate,
u mbushe me dhunë dhe mëkatove;
prandaj të kam përzënë si një profan nga mali i Perëndisë dhe të kam shkatërruar,
o kerubin mbrojtës në mes gurësh zjarri.
Zemra jote ishte ngritur për bukurinë tënde;
ke korruptuar diturinë tënde për shkak të shkëlqimit tënd.
Unë po të hedh për tokë, po të vë përpara mbretërve,
me qëllim që të të shohin.
Në morinë e paudhësive të tua, me ligësinë e tregtisë sate
ke përdhosur shenjtëroret e tua.
Prandaj nxora nga mesi yt një zjarr që të ka gllabëruar,
dhe të kam katandisur në hi mbi tokë përpara syve të atyre që të shikonin.
Tërë ata që të njihnin ndër popujt mbeten të habitur prej teje;
je bërë objekt tmerri dhe nuk do të ekzistosh kurrë më".

Dhe këtu kuptova që asnjëri prej tyre nuk po fliste për një krijesë si Engjëlli i Rënë, Satanai, Djalli ose një Demon.
Të dyja këto vargje po i drejtoheshin një qenie njerëzore, më saktësisht Mbretit të Tiros. Ai ishte shumë i bukur dhe madje edhe në sytë e Zotit ishte perfekt derisa lejoi lakminë dhe kotësinë që ta zotërojë, gjë që rezultoi në rënien e tij metaforike.

Tani u bë e qartë Luciferi dhe Satani nuk ishin e njëjta gjë. Sepse kur bëhet fjalë për Satanin të paktën ne e dimë se po flasim për qenie, gjë që nuk është e vertetë me Luciferin. Pra u kthehu tek Dhjata e Vjetër dhe fjalorët përseri.

Pra, lucifer nuk do të thotë demon ose djall ose ndonjë gjë e keqe, nuk i përshtatet përshkrimit të ndonjë shpirti apo qenie dhe ai sigurisht nuk është shejtani përndryshe ne nuk do ta gjenim fjalen lucifer në vargjet për Krishtin gjithashtu. Mirë pra çfarë është Satani, çfarë lloji i shpirtit dhe më e rëndësishmja kush është Satani ?

Zbulesa 5: 5
Dhe një nga pleqtë më tha: "Mos qaj më; ja, luani i fisit të Judës, Rrënja e Davidit, ka pushtuar, kështu që ai të mund të hapë rrotullën dhe shtatë vulat e tij ".

1 Pjetrit 5: 8
Ji i matur; vigjilent. Kundërshtari juaj ( satani ) sillet rrotull si një luan që ulërin, duke kërkuar dikë që të gllabërojë.

Shënim
Në vargun e mësipërm kundërshtari u përkthye siç duhej dhe nuk u vendos aty si një qenie me emrin satan.

Pra:

Bazuar në të gjitha gjërat hebraike, përshkrimi më i afërt i Satanit që unë gjeta është ekuivalent me Mastema

Mastema (Ge'ez: መኰንነ፡ መሰቴማ, hebraisht: מַשְׂטֵמָה) është një engjëll që përndjek të keqen në mitologjinë hebraike. Ai kryen ndëshkime për Zotin, si dhe tundon njerëzit dhe provon besimin e tyre. Mastema do të thotë Përndjekës.

Veprimet dhe emri i tregojnë se ai është Satani, "Kundërshtari". Mastema krahasohet më së miri me Satanin si personazhi që ne u prezantuam në Librin e Jobit ( me një funksion për të përmbushur nën urdhëra të Zotin ) sesa si Satani i traditës së mëvonshme që është armiku më i madh i Zotit. Beliar, i përmendur dy herë në Jubilees, ka të ngjarë të jetë identik me Mastemën në këtë vepër.

Mastema këshillon Zotin për të provuar Abrahamin (Jubileas 17:15-16), ashtu si Satanai në librin e Jobit që kërkon leje për të provuar Jobin. Ndërsa Abrahami përgatitet të sakrifikojë birin e tij Isakun, Mastema qëndron në praninë e Zotit. Satani në Job qëndron në praninë e Zotit

Ku lindi kjo kulturë që Satani ishte Djalli, unë nuk e di, por në hebraisht Tanach / Tanakh, Mastema dhe Satani duket se janë një dhe i njëjti, një engjëll i Zotit, që është përgjegjës për të provuar njerëzit në mënyrë që të shohim nëse ata po meritojnë konsideratën dhe mëshirën e Zotit. Në këtë koncept shohim që Satani është kundërshtar i njerëzve por jo i Zotit, kurrë i Zotit.
Gjithashtu bazuar në përshkrimin e shkrimeve të shenjta më lart është e qartë se satani nuk ka vullnet të lirë sepse për të provuar njerëzit ai ka nevojë të lejohet nga Zoti. Dhe së fundmi, satani ne shohim se vret vetëm 10 njerëz ( familja e Jobit ) përsëri me dritën jeshile që i është dhënë nga vetë Zoti.

Në këtë karakter ka kuptim të përsosur pse Jezusi është luani i Judës por edhe satani krahasohet gjithashtu me një luan ( zbulesa 5:5, 1 Pjetri 5:8 ). Po ashtu ka kuptim pse Jezusi dhe Satani duket se përshkruhen gjithashtu si rrufe, yll ....
Epo, përsëri mund të konkludojmë se satani nuk është 1 qenie e veçantë, nuk është emër por përkundrazi një term i lidhur në mënyrë të përkryer me testimin, tundimin. Prandaj Jezusi e përdor atë si një titull ose emër kur përshkruan si u testua, por edhe kur i qortoi hebrenjtë duke I thirruar ata fara e satanit, që do të thotë se ata mendonin se ishin mjaft të fuqishëm për të provuar njerëzit, për të ndëshkuar njerëzit dhe për të vendosur kush supozohet se është kundërshtar i hebrenjve përkatësisht Zotit.


Pse ka më shumë kuptim kështu ?

- Në Dhjatën e Vjetër nuk kemi asnjë kundërshtar të Zotit
- Në Dhjatën e Vjetër nuk ka asnjë karakter që na është dhënë ekuivalent i kuptimit të sotëm të Djallit / Satanit / Luciferit
- Si term për të provuar dhe ndëshkuar ka kuptim të përsosur pse gjejmë përshkrime që janë të njëjta në disa vargje që përshkruajnë Jezusin por edhe Satanin. Megjithëse duam të besojmë se Jezusi kishte të bënte vetëm me paqen dhe dashurinë, si ndonjë hipi i kohës sonë, por siç do ta shohim në disa vargje më poshtë, kur analizojmë mesazhet që na janë dhënë në këto shkrime, ka kuptim të përsosur që Jezusi ose Engjëjt do të bëjnë punën e një ndëshkuesi Mastema.

- Dhe e fundit, Zoti nuk mund të ketë një kundërshtar. Na thuhet pa pushim në të tre degët e feve Abrahamike se Zoti është një dhe i vetmi, Alfa dhe Omega, fillimi, mbarimi dhe gjithçka në mes. I gjithëpushtetshëm, i gjithëpranishëm dhe nuk ka asnjë tjetër si ai. Epo kur besojmë në satanin, sipas doktrinës së krishterë, ne po e bëjmë Satanin një qenie të veçantë që është kundërshtar i Zotit dhe dëshiron të marrë fronin e Zotit, dmth po e bëjmë atë të barabartë me Zotin në fuqi dhe kështu po largohemi nga monoteizmi. Por më e rëndësishmja është që ne po thyejmë urdhërimin numër 1, i cili është më i rëndësishmi, por më dënuesi, mëkati që nuk falet sepse Zoti thot se ai është një dhe i vetmi, dhe si i tillë nuk mund të ketë kundershtarë. Ne po e bëjmë këtë mëkat plotësisht të pavetëdijshëm dhe pa dashje, por kjo nuk e justifikon veprimin tonë

Por Bibla nuk mbështet shumë doktrina që jemi mësuar ti besojmë. Si për shembull:

Ferri, kalimi i përjetësisë në Ferr
Kush janë Nefilimët
Çfarë lloj "frutash" mori Eva
Festat e Krishtlindjeve apo të Pashkëve etj etj ...

Në fakt, ne duhet të pyesim veten, nëse jo për shkak të përkthimeve të gabuara, çfarë po bëjnë perënditë pagane si Hell dhe Hades në Bibël ? Nëse jo për shkak të doktrinave të rreme, pse i festojmë perënditë pagane siç janë Dielli dhe Easter ?

Kështu që përfundimi ishte si më poshtë:

Isaia 14:12:
“Si ke rënë nga qielli, o Lucifer, bir i mëngjesit ! si u rrëzove për tokë, gjë që i dobësoi kombet ! "

I drejtohet mbretit të Tiros i cili kishte qenë në sytë e Zotit aq i përsosur sa Ylli i Mëngjesit para se ta linte lakminë ta korruptonte. Në isaiah ne shohim fjalën "yll i mëngjesit" dy herë njëren pas tjetres, si "lucifer" dhe bir i "yllit të mëngjesit" .

Luciferi është një fjalë latine e përkthyer nga hebraishtja helel. Ishte një referencë për Venerën por gjithashtu në kohët antike mbretërit identifikoheshin edhe si Yjet e Mëngjesit. Lucifer do të thotë Ylli i Mëngjesit, Një Ndriçim, Ylli i Agimit, Ylli i Ditës, Rrufe etj, të gjitha të lidhura me bukurinë apo edhe përsosjen.

Siç shohim tek Isaia, Zoti mendoi që Mbreti i Tiros ishte si Ylli i Mëngjesit para se të binte poshtë.

Megjithatë, tek 2 Pjetrit 1:19 ne shohim se ylli i mëngjesit / ditës u interpretua nga të krishterët e hershëm si një referencë për Jezusin:

“Ne kemi gjithashtu një fjalë më të sigurt të profecisë; për këtë ju bëni mirë që të keni kujdes, si për një "dritë që shkëlqen" në një vend të errët, derisa të agojë dita dhe "ylli i ditës" të lindë në zemrat tuaja ".

Vargjet e mësipërme u lidhën gjithashtu me

Num 24:17:

"Një yll do të dalë nga Jakobi"

Në Latin Vulgate, Isaia 14:12 shkruhet si më poshtë:

- Quomodo cecidisti de caelo "lucifer" qui mane oriebaris corruisti në terram qui vulnerabas gentes.

Vini re fjalën e pestë të tekstit - lucifer. Nuk është një emër i përveçëm por fjala latine për yllin e mëngjesit.

Fjala lucifer ndodh katër herë në Vulgate:

- Isa 14:12,
- Jobi 11:17,
- Jobi 38:32, dhe
- 2 Pjetrit 1:19.

Tek Jobi 11:17, KJV jep fjalën hebraike * בק si ‘mëngjes’:

- Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris orieris ut "lucifer".

Tek Jobi 38:32, KJV jepet fjala hebraike * מזרות si Mazzaroth.
Jerome e përktheu fjalën si lucifer - ose yll mëngjesi ’, që është shumë afër kuptimit të hebraishtes מזרות:

- Numquid producis "luciferum" in tempore suo et vesperum super filios terrae consurgere facis"

2 Pjetrit 1:19, KJV jep fjalën Greke φωσφόρος ( fosfor ) si yll dite. Përsëri, Latin Vulgate ka lucifer këtu:

- Et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies inlucescat et "lucifer" oriatur in cordibus vestris"

Pra, nëse lucifer është vetëm një fjalë, pse në KJV ata e lanë atë si "Lucifer" dhe "Ylli i Mëngjesit" në të njëjtin varg ? Rezulton se ishte një nga rregullat nga Mbretit James. Nëse luciferi është vetëm një fjalë, gjithçka ka kuptim, por nëse ne i bëjmë emra fjalet satan dhe lucifer, ose tituj engjëlli të rënë ( një qenie të veçantë dhe kundërshtar të Zotit ), atëherë ne jemi të detyruar ta konsiderojmë të gjithë këtë nga një kënd tjetër që sjell një pyetje mjaft të keqe, kush është Jezusi pra ...? Kërkimi i kësaj na vë në terrene shumë të rrezikshme dhe të lëkundshme.

Luka 10:18
- Dhe ai u tha atyre: “Unë pashë Satanin të binte si një rrufe nga qielli.

Megjithatë, te Zbulesa 22:16 lexojmë këtë:
- Unë, Jezusi, kam dërguar engjëllin tim për t'ju dëshmuar për këto gjëra për kishat. Unë jam rrënja dhe pasardhësi i Davidit, "ylli i ndritshëm i mëngjesit"

Gjoni 9: 5
Për sa kohë që jam në botë, unë jam "drita" e botës.

Pra, a është ylli i mëngjesit dhe drita vetëm një fjalë e përkthyer në Bibël si lucifer, apo është Luciferi, Satani përkatësisht Jezusi ..... E shihni sa e rrezikshme është kjo ? Megjithatë ishte pikërisht kjo rrëmujë që ka bërë që shumë njerëz të bëjnë të njëjtën pyetje është Jezusi gjithashtu Luciferi ... për mua personalisht u bë e qartë se lucifer është thjesht një fjalë e përkthyer keq që me kohën ka marrë një doktrinë të tërë të ndërtuar rreth saj edhe pse Bibla siç e shohim nuk e mbështet aspak këtë doktrinë. Por kjo solli një "Elefant" tjetër në dhomë, me të cilën duhej të merreshim, Satani ... Pse ? Sepse Satani vjen gjithashtu si rrufe, por gjithashtu përshkruhet si luan.
-Raimonda A. Rreci
 

Aleks30

Banned
LUCIFERI

Ok fillova hulumtimin tim fillimisht mbi Luciferin sepse thjesht nuk mund ta kuptoja mungesën e shpjegimit që na u dha për një krijesë që gjoja ishte aq i favorizuar nga Zoti dhe që ishte bërë kundërshtar i Zotit, realisht kjo u bë vrima ime e Lepurit si ajo që Liza në botën e çudirave bie në.
Shiko fotografinë 1781223
Kështu që fillova të trajtoj të gjithë çështjen Luciferiane. Fokusi im i parë ishte të provoja të kuptoja llojin e krijesës që ishte ai, pra çfarë lloj engjëlli / demoni. Mora të gjithë krijesat kryesore që kishin qenë legjenda në kulturat që luajtën një rol kaq të madh për epokën e Dhjatës së Re. Arsyeja ishte sepse në Biblën Aramaike / Hebraike nuk kemi një krijesë si djalli / luciferi ose satani siç i njohim sot. Për një kohë tejet të shkurter i kuptova 4 pikat kryesore si më poshtë:

1. Luciferi nuk është emër
2. Luciferi nuk është Satani
3. Luciferi nuk është një demon
4. Luciferi nuk është një engjëll i rënë

Me pak fjalë, të gjitha ato krahasime janë të gabuara. Pse ? Luciferi nuk përputhet me asnjë nga këto shpirtra:

Demon
Fjala origjinale greke "daimon" nuk mbart konotacion negativ. Fjala Greke e lashtë "δαίμων" daimōn, tregon një frymë ose fuqi hyjnore, pak a shumë si genius ose numeni latin. Konceptimi grek i një demoni shfaqet veçanërisht në veprat e Platonit, ku përshkruan frymëzimin hyjnor të Sokratit.

Shedim
(Hebraisht: שדים) janë shpirtra ose "demonë" në mitologjinë e hershme hebraike. Sidoqoftë, ato nuk janë domosdoshmërisht të barazvlefshme me konotacionin modern të demonëve si entitete të liga. Shpirtrat e këqij mendoheshin si shkaku i sëmundjeve; konceptual që ndryshon nga "Shedim", të cilët nuk janë gjysmëperëndi të liga, por vetë perënditë e huaja. Shedimët janë thjesht të këqij në kuptimin që janë zota paganë, pra nuk janë Zoti Abrahamik.

Se’īrīm
(Hebraisht: שעירים, njëjës sa'ir) janë një lloj "demoni". Edhe pse Sa'ir ishte fjala e zakonshme hebraike për "ai-dhi", dhe nuk është gjithmonë e qartë se cili mund të ketë qenë kuptimi origjinal i fjalës, në mendimin e hershëm hebre, të përfaqësuar nga targumim dhe ndoshta 3 Baruch, së bashku me përkthimet e hebraishtes, Bibla si Peshitta dhe Vulgate, këto krijesa shpesh merreshin për të qenë "demonë". Se'īrīm shpesh krahasohet me Shedim e traditës hebraike dmth gjysmëperëndi, së bashku me Satyrët e mitologjisë Greke dhe Xhinët e kulturës Arabe. Duket se janë më ekuivalente me Zanat jo domosdoshmërisht të këqija apo të mira.

Përfundimi ishte a mund të jetë ky keqkuptim dhe keqinterpretim ? Pra, pasi këto 4 u bën të qarta, fokusi im u zhvendos në perspektivën gjuhësore nëse lucifer ishte me të vërtetë vetëm një fjalë e keqinterpretuar ....

Kështu që analizova vargjet e mëposhtme:

Isaia 12: 14-12

"Si keni rënë nga parajsa,
O Lucifer, bir i mëngjesit!
Si jeni prerë për tokë,
Ju që dobësuat kombet!
Sepse ju keni thënë në zemrën tuaj:
'Unë do të ngjitem në parajsë,
Unë do ta lartësoj fronin tim mbi yjet e Perëndisë;
Unë gjithashtu do të ulem në malin e kongregacionit
Në anët më të largëta të veriut;
Unë do të ngjitem mbi lartësitë e reve,
Unë do të jem si Më i Larti. '

Apo:

Vajtim për mbretin e Tiros
Ezekieli 28:11

Fjala e Zotit m`u drejtua, duke thënë:
"Bir njeriu ngri një vajtim për mbretin e Tiros dhe i thuaj:
Kështu thotë Zoti:

Ti ishe vula e përsosmërisë, tërë dituri dhe i përsosur nga bukuria.
Ishe në Eden, në kopshtin e Perëndisë;
ishte mbuluar me lloj lloj gurësh të çmuar:
rubina, topaze, diamante, krizolit
oniks, diaspre, safire, karbonke, smeralde dhe ar;
punimi i dajreve të tua dhe i flauteve të tua
u përgatit për ty ditën që ti u krijove.
Ti ishe një kerubin i vajosur, një mbrojtës.
Unë të kisha vënë në malin e shenjtë të Perëndisë
dhe ti ecje në mes gurësh zjarri.
Ti ishe i përsosur në rrugët e tua qysh nga dita që u krijove,
deri sa nuk u zbulua te ti çoroditja.
Nga shkaku i bollëkut të tregtisë sate,
u mbushe me dhunë dhe mëkatove;
prandaj të kam përzënë si një profan nga mali i Perëndisë dhe të kam shkatërruar,
o kerubin mbrojtës në mes gurësh zjarri.
Zemra jote ishte ngritur për bukurinë tënde;
ke korruptuar diturinë tënde për shkak të shkëlqimit tënd.
Unë po të hedh për tokë, po të vë përpara mbretërve,
me qëllim që të të shohin.
Në morinë e paudhësive të tua, me ligësinë e tregtisë sate
ke përdhosur shenjtëroret e tua.
Prandaj nxora nga mesi yt një zjarr që të ka gllabëruar,
dhe të kam katandisur në hi mbi tokë përpara syve të atyre që të shikonin.
Tërë ata që të njihnin ndër popujt mbeten të habitur prej teje;
je bërë objekt tmerri dhe nuk do të ekzistosh kurrë më".

Dhe këtu kuptova që asnjëri prej tyre nuk po fliste për një krijesë si Engjëlli i Rënë, Satanai, Djalli ose një Demon.
Të dyja këto vargje po i drejtoheshin një qenie njerëzore, më saktësisht Mbretit të Tiros. Ai ishte shumë i bukur dhe madje edhe në sytë e Zotit ishte perfekt derisa lejoi lakminë dhe kotësinë që ta zotërojë, gjë që rezultoi në rënien e tij metaforike.

Tani u bë e qartë Luciferi dhe Satani nuk ishin e njëjta gjë. Sepse kur bëhet fjalë për Satanin të paktën ne e dimë se po flasim për qenie, gjë që nuk është e vertetë me Luciferin. Pra u kthehu tek Dhjata e Vjetër dhe fjalorët përseri.

Pra, lucifer nuk do të thotë demon ose djall ose ndonjë gjë e keqe, nuk i përshtatet përshkrimit të ndonjë shpirti apo qenie dhe ai sigurisht nuk është shejtani përndryshe ne nuk do ta gjenim fjalen lucifer në vargjet për Krishtin gjithashtu. Mirë pra çfarë është Satani, çfarë lloji i shpirtit dhe më e rëndësishmja kush është Satani ?

Zbulesa 5: 5
Dhe një nga pleqtë më tha: "Mos qaj më; ja, luani i fisit të Judës, Rrënja e Davidit, ka pushtuar, kështu që ai të mund të hapë rrotullën dhe shtatë vulat e tij ".

1 Pjetrit 5: 8
Ji i matur; vigjilent. Kundërshtari juaj ( satani ) sillet rrotull si një luan që ulërin, duke kërkuar dikë që të gllabërojë.

Shënim
Në vargun e mësipërm kundërshtari u përkthye siç duhej dhe nuk u vendos aty si një qenie me emrin satan.

Pra:

Bazuar në të gjitha gjërat hebraike, përshkrimi më i afërt i Satanit që unë gjeta është ekuivalent me Mastema

Mastema (Ge'ez: መኰንነ፡ መሰቴማ, hebraisht: מַשְׂטֵמָה) është një engjëll që përndjek të keqen në mitologjinë hebraike. Ai kryen ndëshkime për Zotin, si dhe tundon njerëzit dhe provon besimin e tyre. Mastema do të thotë Përndjekës.

Veprimet dhe emri i tregojnë se ai është Satani, "Kundërshtari". Mastema krahasohet më së miri me Satanin si personazhi që ne u prezantuam në Librin e Jobit ( me një funksion për të përmbushur nën urdhëra të Zotin ) sesa si Satani i traditës së mëvonshme që është armiku më i madh i Zotit. Beliar, i përmendur dy herë në Jubilees, ka të ngjarë të jetë identik me Mastemën në këtë vepër.

Mastema këshillon Zotin për të provuar Abrahamin (Jubileas 17:15-16), ashtu si Satanai në librin e Jobit që kërkon leje për të provuar Jobin. Ndërsa Abrahami përgatitet të sakrifikojë birin e tij Isakun, Mastema qëndron në praninë e Zotit. Satani në Job qëndron në praninë e Zotit

Ku lindi kjo kulturë që Satani ishte Djalli, unë nuk e di, por në hebraisht Tanach / Tanakh, Mastema dhe Satani duket se janë një dhe i njëjti, një engjëll i Zotit, që është përgjegjës për të provuar njerëzit në mënyrë që të shohim nëse ata po meritojnë konsideratën dhe mëshirën e Zotit. Në këtë koncept shohim që Satani është kundërshtar i njerëzve por jo i Zotit, kurrë i Zotit.
Gjithashtu bazuar në përshkrimin e shkrimeve të shenjta më lart është e qartë se satani nuk ka vullnet të lirë sepse për të provuar njerëzit ai ka nevojë të lejohet nga Zoti. Dhe së fundmi, satani ne shohim se vret vetëm 10 njerëz ( familja e Jobit ) përsëri me dritën jeshile që i është dhënë nga vetë Zoti.

Në këtë karakter ka kuptim të përsosur pse Jezusi është luani i Judës por edhe satani krahasohet gjithashtu me një luan ( zbulesa 5:5, 1 Pjetri 5:8 ). Po ashtu ka kuptim pse Jezusi dhe Satani duket se përshkruhen gjithashtu si rrufe, yll ....
Epo, përsëri mund të konkludojmë se satani nuk është 1 qenie e veçantë, nuk është emër por përkundrazi një term i lidhur në mënyrë të përkryer me testimin, tundimin. Prandaj Jezusi e përdor atë si një titull ose emër kur përshkruan si u testua, por edhe kur i qortoi hebrenjtë duke I thirruar ata fara e satanit, që do të thotë se ata mendonin se ishin mjaft të fuqishëm për të provuar njerëzit, për të ndëshkuar njerëzit dhe për të vendosur kush supozohet se është kundërshtar i hebrenjve përkatësisht Zotit.


Pse ka më shumë kuptim kështu ?

- Në Dhjatën e Vjetër nuk kemi asnjë kundërshtar të Zotit
- Në Dhjatën e Vjetër nuk ka asnjë karakter që na është dhënë ekuivalent i kuptimit të sotëm të Djallit / Satanit / Luciferit
- Si term për të provuar dhe ndëshkuar ka kuptim të përsosur pse gjejmë përshkrime që janë të njëjta në disa vargje që përshkruajnë Jezusin por edhe Satanin. Megjithëse duam të besojmë se Jezusi kishte të bënte vetëm me paqen dhe dashurinë, si ndonjë hipi i kohës sonë, por siç do ta shohim në disa vargje më poshtë, kur analizojmë mesazhet që na janë dhënë në këto shkrime, ka kuptim të përsosur që Jezusi ose Engjëjt do të bëjnë punën e një ndëshkuesi Mastema.

- Dhe e fundit, Zoti nuk mund të ketë një kundërshtar. Na thuhet pa pushim në të tre degët e feve Abrahamike se Zoti është një dhe i vetmi, Alfa dhe Omega, fillimi, mbarimi dhe gjithçka në mes. I gjithëpushtetshëm, i gjithëpranishëm dhe nuk ka asnjë tjetër si ai. Epo kur besojmë në satanin, sipas doktrinës së krishterë, ne po e bëjmë Satanin një qenie të veçantë që është kundërshtar i Zotit dhe dëshiron të marrë fronin e Zotit, dmth po e bëjmë atë të barabartë me Zotin në fuqi dhe kështu po largohemi nga monoteizmi. Por më e rëndësishmja është që ne po thyejmë urdhërimin numër 1, i cili është më i rëndësishmi, por më dënuesi, mëkati që nuk falet sepse Zoti thot se ai është një dhe i vetmi, dhe si i tillë nuk mund të ketë kundershtarë. Ne po e bëjmë këtë mëkat plotësisht të pavetëdijshëm dhe pa dashje, por kjo nuk e justifikon veprimin tonë

Por Bibla nuk mbështet shumë doktrina që jemi mësuar ti besojmë. Si për shembull:

Ferri, kalimi i përjetësisë në Ferr
Kush janë Nefilimët
Çfarë lloj "frutash" mori Eva
Festat e Krishtlindjeve apo të Pashkëve etj etj ...

Në fakt, ne duhet të pyesim veten, nëse jo për shkak të përkthimeve të gabuara, çfarë po bëjnë perënditë pagane si Hell dhe Hades në Bibël ? Nëse jo për shkak të doktrinave të rreme, pse i festojmë perënditë pagane siç janë Dielli dhe Easter ?

Kështu që përfundimi ishte si më poshtë:

Isaia 14:12:
“Si ke rënë nga qielli, o Lucifer, bir i mëngjesit ! si u rrëzove për tokë, gjë që i dobësoi kombet ! "

I drejtohet mbretit të Tiros i cili kishte qenë në sytë e Zotit aq i përsosur sa Ylli i Mëngjesit para se ta linte lakminë ta korruptonte. Në isaiah ne shohim fjalën "yll i mëngjesit" dy herë njëren pas tjetres, si "lucifer" dhe bir i "yllit të mëngjesit" .

Luciferi është një fjalë latine e përkthyer nga hebraishtja helel. Ishte një referencë për Venerën por gjithashtu në kohët antike mbretërit identifikoheshin edhe si Yjet e Mëngjesit. Lucifer do të thotë Ylli i Mëngjesit, Një Ndriçim, Ylli i Agimit, Ylli i Ditës, Rrufe etj, të gjitha të lidhura me bukurinë apo edhe përsosjen.

Siç shohim tek Isaia, Zoti mendoi që Mbreti i Tiros ishte si Ylli i Mëngjesit para se të binte poshtë.

Megjithatë, tek 2 Pjetrit 1:19 ne shohim se ylli i mëngjesit / ditës u interpretua nga të krishterët e hershëm si një referencë për Jezusin:

“Ne kemi gjithashtu një fjalë më të sigurt të profecisë; për këtë ju bëni mirë që të keni kujdes, si për një "dritë që shkëlqen" në një vend të errët, derisa të agojë dita dhe "ylli i ditës" të lindë në zemrat tuaja ".

Vargjet e mësipërme u lidhën gjithashtu me

Num 24:17:

"Një yll do të dalë nga Jakobi"

Në Latin Vulgate, Isaia 14:12 shkruhet si më poshtë:

- Quomodo cecidisti de caelo "lucifer" qui mane oriebaris corruisti në terram qui vulnerabas gentes.

Vini re fjalën e pestë të tekstit - lucifer. Nuk është një emër i përveçëm por fjala latine për yllin e mëngjesit.

Fjala lucifer ndodh katër herë në Vulgate:

- Isa 14:12,
- Jobi 11:17,
- Jobi 38:32, dhe
- 2 Pjetrit 1:19.

Tek Jobi 11:17, KJV jep fjalën hebraike * בק si ‘mëngjes’:

- Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris orieris ut "lucifer".

Tek Jobi 38:32, KJV jepet fjala hebraike * מזרות si Mazzaroth.
Jerome e përktheu fjalën si lucifer - ose yll mëngjesi ’, që është shumë afër kuptimit të hebraishtes מזרות:

- Numquid producis "luciferum" in tempore suo et vesperum super filios terrae consurgere facis"

2 Pjetrit 1:19, KJV jep fjalën Greke φωσφόρος ( fosfor ) si yll dite. Përsëri, Latin Vulgate ka lucifer këtu:

- Et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies inlucescat et "lucifer" oriatur in cordibus vestris"

Pra, nëse lucifer është vetëm një fjalë, pse në KJV ata e lanë atë si "Lucifer" dhe "Ylli i Mëngjesit" në të njëjtin varg ? Rezulton se ishte një nga rregullat nga Mbretit James. Nëse luciferi është vetëm një fjalë, gjithçka ka kuptim, por nëse ne i bëjmë emra fjalet satan dhe lucifer, ose tituj engjëlli të rënë ( një qenie të veçantë dhe kundërshtar të Zotit ), atëherë ne jemi të detyruar ta konsiderojmë të gjithë këtë nga një kënd tjetër që sjell një pyetje mjaft të keqe, kush është Jezusi pra ...? Kërkimi i kësaj na vë në terrene shumë të rrezikshme dhe të lëkundshme.

Luka 10:18
- Dhe ai u tha atyre: “Unë pashë Satanin të binte si një rrufe nga qielli.

Megjithatë, te Zbulesa 22:16 lexojmë këtë:
- Unë, Jezusi, kam dërguar engjëllin tim për t'ju dëshmuar për këto gjëra për kishat. Unë jam rrënja dhe pasardhësi i Davidit, "ylli i ndritshëm i mëngjesit"

Gjoni 9: 5
Për sa kohë që jam në botë, unë jam "drita" e botës.

Pra, a është ylli i mëngjesit dhe drita vetëm një fjalë e përkthyer në Bibël si lucifer, apo është Luciferi, Satani përkatësisht Jezusi ..... E shihni sa e rrezikshme është kjo ? Megjithatë ishte pikërisht kjo rrëmujë që ka bërë që shumë njerëz të bëjnë të njëjtën pyetje është Jezusi gjithashtu Luciferi ... për mua personalisht u bë e qartë se lucifer është thjesht një fjalë e përkthyer keq që me kohën ka marrë një doktrinë të tërë të ndërtuar rreth saj edhe pse Bibla siç e shohim nuk e mbështet aspak këtë doktrinë. Por kjo solli një "Elefant" tjetër në dhomë, me të cilën duhej të merreshim, Satani ... Pse ? Sepse Satani vjen gjithashtu si rrufe, por gjithashtu përshkruhet si luan.
-Raimonda A. Rreci
E lexova te gjithe ligjeraten por ajo cka kuptova, eshte vetem shtjellimi emrit ne kohe e perjudha te ndryshme. Ne rradhe te pare duhet te dish cfare jane engjejt. Rolin qe kane dhe fuqin e tyre.
Kjo eshte nje teme shume e gjate qe kerkon vite o ndoshta shekuj studimi. Nuk mund te shtjellohet me informacione nga Google apo nga graali i shenjte i shkruar nga gazetar
 

Aleks30

Banned
Lexo Apokaliosin (zbulesa) nga ungjillor Joani
Vetem se per te lexuar kte, duhet te kesh ne bengraund shume te gjere ne kte fushe pasi mund te keqiterpretohet dhe fillon fantazon
 
Top