Cfaredolloj sistemi nuk mund te aplikohet ne mase te tepruar per shkak se behet i demshem per veten dhe per te tjeret. Ne lidhje me socializmin, nuk mendoj...