10 metoda për të motivuar fëmijën në mësim

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
10 metoda për të motivuar fëmijën në mësim


motivation.jpg


Nëse dëshironi që fëmija juaj të jetë një nxënës i shkëlqyer, mos e kufizoni të mësuarit në muret e klasës. Megjithëse aftësitë që ai po mëson janë vendimtare për rritjen e tij intelektuale dhe sociale, fëmija juaj ka nevojë për ndihmën tuaj për të hapur botën e ideve. Gëzimi i tij i ripërtërirë në zbulim do të transferohet në punën e tij shkollore, kështu që ju do të rrisni arritjet e tij akademike gjithashtu!


1. Plotësoni botën e fëmijës suaj me lexim. Krijoni një kohë të leximit të familjes kur të gjithë lexojnë librin e tyre. Tregoni sa e rëndësishme është leximi duke plotësuar shtëpinë tuaj me materiale të shtypura: romane, gazeta, madje edhe afishe dhe pllaka me fjalë mbi to.


2. Nxiteni që të shpreh mendimin e tij, të flasë për ndjenjat e tij dhe të bëjë zgjedhje. Kërkoni kontributin e tij mbi vendimet e familjes dhe tregoni se e vlerësoni atë.


3. Tregoni entuziazëm për interesat e fëmijës suaj dhe nxitni atë që të eksplorojë subjekte që e mahnitin atë. Nëse është një kal, tregoni histori ose sfidojeni atë për të gjetur pesë fakte rreth kuajve në enciklopedi.


4. Afroji mundësi të ndryshme të stileve të të mësuarit – nga dëgjimi dhe të mësuarit vizual. Inkurajoni lojëra të hapura, të cilat do të zhvillojnë shprehjet krijuese të fëmijës suaj dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve ndërsa ndërtojnë.


5. Tregoni gjërat e reja që mësoni me entuziazëm. Diskutoni mënyrat e ndryshme të gjetjes së informacioneve.


6. Pyesni për atë që ai është duke mësuar në shkollë, jo për notat e tij apo rezultatet e testit. I thoni t’ju mësojë atë që mësoi sot në shkollë – duke vën mësimin në fjalët e tij do ta ndihmojë atë të mbaj mend atë që mësoi.


7. Ndihmoni fëmijën tuaj të organizojnë letrat e të shkollës dhe detyrat në mënyrë që të ndihet sikur kanë kontroll mbi punën e tyre. Kontrollo rregullisht për t’u siguruar që nuk ndihet i/e mbingarkuar.


8. Festoni arritjet, pavarësisht sa të vogla. Përfundimi i diçkaje kërkon një trajtim të veçantë.


9. Përqendrohuni në pikat e forta, duke inkurajuar zhvillimin e talenteve. Edhe në qoftë se femiju juaj nuk e ka kryer testin e matematikës, ajo mund të ketë shkruar si një poemë të mirë. Përveç një libri pune për praktikën e matematikës, jepni një ditar për të shkruar.


10. Ktheni ngjarjet e përditshme si një mundësi e të nxënit. Nxiteni që të eksplorojë botën rreth tij, duke bër pyetje te ndryshme dhe duke i dhënë përgjigjje.


/TE
 
Top