37 fjalët që përshkruajnë tërheqjet: romantike, sensuale, fizike, platonike etj.

B34CE3BC-22F1-4B74-8BD0-C2C64061207A.jpegÇdo gjë, nga interesimi për dikë, admirimi për pamjen, ndjenjat seksuale ose romantike, mund të konsiderohen një lloj tërheqjeje. Tërheqja mund të marrë shumë forma dhe është e mundur të përjetoni më shumë se një lloj njëkohësisht. Të mësuarit për natyrën e tërheqjes na ndihmon të marrim njohuri për ndjenjat tona, si dhe kufijtë që duhet të vendosim për t'u siguruar që këto ndjenja respektohen dhe kuptohen.


1. Estetike: Tërheqja estetike i referohet ndjesisë së admirimit të pamjes së dikujt pa nevojën ose dëshirën për të pasur kontakte fizike, seksuale ose romantike.

2. Alteruese: Kjo përshkruan dëshirën për një lloj marrëdhënie emocionale dhe afërsi emocionale që është midis tërheqjes platonike ose romantike.


3. Aloromantike: Kjo përshkruan njerëzit që përjetojnë tërheqje romantike.

4. Amatonormativiteti: Një forcë shoqërore supozon se disa marrëdhënie romantike janë më ideale ose "norma" për të gjithë, duke e parë më pas këtë lloj marrëdhënie si më të vlefshme dhe/ose më superiore se të tjerët.

5. Aromantike: Përshkruan spektrin e njerëzve që përjetojnë pak ose aspak tërheqje apo dëshirë për një marrëdhënie romantike.


6. Afrimiteti: Është e pranishme në marrëdhëniet afatgjata dhe të përkushtuara; mund të jetë e pranishme te marrëdhënia me fëmijët, prindërit, shokët, kujdestarët, pjesëtarët e familjes, të dashurit etj.

7. Tërheqja: Tërheqja përshkruan interesin ose dëshirën me natyrë emocionale, fizike, romantike, estetike ose seksuale.

8. Autoromantike: Përshkruan ata që përjetojnë tërheqje romantike ndaj vetes.

9. Biromantike: Kjo përshkruan përvojën e tërheqjes romantike nga njerëz të dy ose më shumë gjinive.


10. Fiksim: Tërheqja romantike ose dëshira për të qenë në një marrëdhënie romantike me dikë.

11. Demiromantike: Në spektrin aromatik, tërheqja demiromantike ndodh tek ata që përjetojnë tërheqje romantike vetëm pasi kanë zhvilluar një lidhje emocionale.

12. Emocionale: Kjo lloj tërheqje nuk është domosdoshmërisht me natyrë fizike dhe i referohet afrimitetit me dikë për shkak të zemrës, mendjes ose personalitetit të tij/saj.

13. Grejromantik: Në spektrin aromatik, kjo tërheqje përshkruan dikë që rrallë përjeton tërheqje romantike, ose përjeton vetëm tërheqje romantike në rrethana të veçanta.

14. Heteroromantike: Përshkruan ata që janë tërhequr romantikisht nga anëtarët e seksit ose gjinisë së kundërt.

15. Homoromantike: Përshkruan ata që janë tërhequr romantikisht nga anëtarët e të njëjtit seks ose gjini.

16. Intelektuale: Kjo lloj tërheqje nuk është domosdoshmërisht me natyrë fizike dhe i referohet dëshirës për lidhje për shkak të inteligjencës së dikujt.

17. Intimitet: Ky term përshkruan afërsinë fizike, seksuale, romantike ose emocionale midis njerëzve në marrëdhëniet personale të çdo lloji.

18. Dashuria: Një ndjenjë e thellë ose pasionante e lidhjes ose afeksionit që shpesh përfshin një element të lidhjes emocionale. Kuptimi i dashurisë ndryshon nga personi në person, nga marrëdhënia në marrëdhënie.

19. Epshi: Përshkruan ndjenjat intensive të pasionit, dëshirës, afeksionit ose tërheqjes ndaj dikujt.

20. Objektive fizike: Ndodh kur shumica e njerëzve e konsiderojnë dikë fizikisht tërheqës, edhe nëse personalisht nuk i tërheq pamja e tyre fizike.

21. Objektive seksuale: Kjo tërheqje ndodh kur shumica e njerëzve e konsiderojnë dikë seksualisht tërheqës, edhe nëse personalisht nuk përjetojnë tërheqje seksuale ndaj tij/saj.

22. Panromantike: Përshkruan dikë që është i aftë të përjetojë tërheqje romantike ndaj njerëzve me të gjitha identitetet gjinore.

23. Pasionante: Ndjenjë e dëshirës së thellë, entuziazmit të thellë dhe emocioneve të forta.

24. Fizike: Kjo përshkruan dëshirën për prekje ose për t’u prekur - jo domosdoshmërisht në një mënyrë romantike ose seksuale. Për shembull, mund të përfshijë përqafimin ose puthjen e një anëtari të familjes.

25. Platonike: Dëshira joseksuale ose joromantike për të qenë në një marrëdhënie me dikë.

26. Poliromantike: Përshkruan dikë që përjeton tërheqje romantike ndaj njerëzve me shumë identitete, por jo domosdoshmërisht ndaj të gjitha gjinive.

27. Protektive: Kjo ndjenjë përshkruan tërheqjen ndaj atyre që kërkojnë kujdes, të tilla si fëmijë, kafshë shtëpiake ose një i dashur.

28. Queer-platonike: Duke sfiduar normat tradicionale dhe stereotipet në marrëdhënie, kjo tërheqje përshkruan një lidhje të thellë emocionale që nuk mund të kategorizohet si "romantike" ose "miqësi".

29. Romantike: Mund të përshkruajë një interes të thellë emocional ose lidhje që nuk është thjesht fizike ose seksuale.

30. Sensuale: Shumë e ngjashme me tërheqjen fizike, tërheqja sensuale përshkruan një dëshirë për të prekur ose për t’u prekur, që nuk është domosdoshmërisht e natyrës seksuale.

31. Seksuale: Kjo tërheqje merr formën e dëshirës për kontakte intime fizike ose seksuale me dikë.

32. Sociale: Përshkruan ata që përgjithësisht janë të pëlqyer nga shumica.

33. Fizike subjektive: Është një dëshirë fizike ose admirim që bazohet te ndjenjat dhe përvojat seksuale, që jo detyrimisht pëlqehen nga shumica.

34. Seksuale subjektive: Përshkruan ndjenjat seksuale ose dëshirën për kontakt seksual bazuar te ndjenjat personale dhe përvojat individuale që jo detyrimisht pëlqehen nga shumica.

35. “Squish”: Dëshira për një marrëdhënie të fortë, jo romantike që shpesh përfshin elemente të thellësisë emocionale ose intimitetit.

36. Tërheqja e vetme: Tërheqja ndaj një perosni për një periudhë të gjatë kohe ose për gjatë gjithë jetës.

37. “Zucchini”: Partnerë queer-platonikë, njerëz të angazhuar në marrëdhënie queer-platonike.


Burimi: Healthline
 
36. Tërheqja e vetme: Tërheqja ndaj një perosni për një periudhë të gjatë kohe ose për gjatë gjithë jetës.?‍♀️
 
eh,nganjehere kjo rendesa e termave te ndryshme per te pershkruar situata afersisht te ngjashme me duket pak lodhse.
Ose nje akses me shume per te gjetur pune psikologet.
 
eh,nganjehere kjo rendesa e termave te ndryshme per te pershkruar situata afersisht te ngjashme me duket pak lodhse.
Ose nje akses me shume per te gjetur pune psikologet.
Sdi pse fjalen akses e lexova seks ? por kur lexova vazhdimin e fjalise ju riktheva se nuk bonte sens lool
 
Sdi pse fjalen akses e lexova seks ? por kur lexova vazhdimin e fjalise ju riktheva se nuk bonte sens lool
ehh,truri jone,medet thuj,mire qe se njohim komplet,se do na fuste friken. ahahahhaha
Sa here lexoj une fjal tjeter per tjeter,vec nje zot e di ahahahahahahahhaha
Osee oseee,jena tu plak. :p
 
Këtu kam ngec ?

4. Amatonormativiteti: Një forcë shoqërore supozon se disa marrëdhënie romantike janë më ideale ose "norma" për të gjithë, duke e parë më pas këtë lloj marrëdhënie si më të vlefshme dhe/ose më superiore se të tjerët.
 
22. Panromantike: Përshkruan dikë që është i aftë të përjetojë tërheqje romantike ndaj njerëzve me të gjitha identitetet gjinore.

Dhe

28. Queer-platonike: Duke sfiduar normat tradicionale dhe stereotipet në marrëdhënie, kjo tërheqje përshkruan një lidhje të thellë emocionale që nuk mund të kategorizohet si "romantike" ose "miqësi".
 
Top