Cjane Kenetat

MasteR

I'm offline
Këneta është pjesë tokësore e ngopur, ose e mbuluar me ujë dhe bimë specifike të cilat u janë përshtatur kushteve të lagështisë së madhe. Kenetat formohen ne kushtet e nje klime me lageshtire te madhrshkueshme dhe pa nje rrjedhje siperfaqsore.Si rrjedhim i teprices se ujit zhvillohet nje bimesi higroite qe favorizon procesin e formimit te turbes..
Lidhur me kete vecori shpesh kenetat emertohen si nje formacion biogjeografik ujor i paajruar,bimet e se ciles ne vend qe te mineralizohen,pra zberthehen, ne te kundert ato turbifikohen.
Ne qoftese ekzistojne kushtet e siperpermendura kenetat mund te formohen ne gropat liqenore,ne lugina te lumenjve,ne zonat e pyllezuara, ne pjerresite e kodrave e te maleve ndërsa në foto shihen ato këneta që formohen ne shpella (meksik)

13567165_119889591777224_1097361340280807559_n.jpg

13615177_119889801777203_3971532970788995441_n.jpg
 
Top