Komento foton.

Desa

Felix - Culpa
Gjithçka fillon nga veshi? 🤔

1614377872330.jpeg
 

Baboon

Ignorance is voluntary misfortune.
Gjithçka fillon nga veshi? 🤔

Shiko fotografinë 1777179
Gjithçka është çështje prioriteti.
Nqs vensos shqisat (në këtë rast veshi)
Atëherë ti di di diçka por jo shumë.
Ti je i cunguar edhe i varuar gjithnjë e më tepër nga të tjerët.
Nëse kërkon të jesh dhe të dish më tepër.
Atëherë prioritetet duhet të lëvizin në varësi të situatës dhe kohës pa cenuar integritetin tënd.
 

Vajza

Kupa me kapak, kupa pa kapak.
Staf në FV.AL
Gjithçka fillon nga veshi? 🤔

Shiko fotografinë 1777179


HADITHI: Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell dhe thotë: i dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Kush përgjon bisedat e njerëzve, e ata e urrejnë një gjë të tillë, ditën e Kiametit do t'i derdhet plumb i shkrirë në veshët e tij."[1]

KOMENTI: Ky hadith flet për ndalesën e përgjimit të fjalëve të njerëzve të cilët nuk dëshirojnë që dikush ata t'i dëgjojë. Ai i cili përgjon njerëzit, fqinjët e të tjerët që flasin se çfarë do të thonë? E që ky të flet me pas për ta, ky është në një kërcënim shumë të madh. Por, nëse biseda zhvillohet në opinion, dhe ata nuk e urrejnë që nëse dikush i dëgjon, atëherë s'ka gjë të keqe, çështja ka të bëjë nëse ata e urrejnë këtë e nuk dëshirojnë që ndokush t'i dëgjojë, e kushdo që i tradhëton e i përgjon që të përhap të fshehtat e tyre e të përcjell fjalët (ditën e Kiametit do t'i derdhet plumb i shkrirë në veshët e tij) Allahu na ruajtë, është një nxehtësi shumë e madhe.

Dy veshët që kanë tradhëtuar në këtë botë dhe kanë përgjuar bisedat e njerëzve, të cilët nuk dëshirojnë të dëgjohet biseda e tyre, do t'i derdhet plumb në ato dy veshë që kanë dëgjuar këtë bisedë, e kjo do të ndodhë në zjarr, Allahu na ruajtë.

Autor: Salih ibn Feuzan el Feuzan
 
Top