Lista e plote e bankave ne Shqiperi

Loyalty

Anëtar i Nderuar
BANKA E SHQIPERISE
Drejtori: Lorenzo RONCARI
Adresa: Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Tiranë
Tel: 248753, /54, /55, /56;
Fax: 248762


BANKA AMERIKANE
Drejtori: Lorenzo RONCARI
Adresa: Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Tiranë
Tel: 248753, /54, /55, /56;
Fax: 248762


BANKA ITALO-SHQIPTARE


Drejtori: Adrian FULLANI
Adresa: Rr. Barrikadave Nr.70, Tiranë
Tel: 235697, 235698, 226262
Fax. 233034

BANKA EMPORIKI

Drejtori: George CARACOSTAS
Adresa: Rruga e Kavajë³چ "Tirana Tower", Tiranë
Tel: 358755, /56, /57, /58, /59, /60
Fax. 358752


ALPHA BANK

Drejtori: Andreas BARZTIZ
Adresa: Bulevardi Zogu I, Nr. 47, Tiranë
Tel: 233532, 233359, 240476, 240477
Fax: 232102


BANKA CREDINS

Drejtori: Artan SANTO
Adresa: Rr. "Ismail Qemali", Nr. 21, Tiranë
Tel: 222916, 234096
Fax.


PROCREDIT BANK

Drejtori: Jasper MENKEN
Adresa: Rr. "Sami Frash벩" P.O. Box. 2395 Tiranë
Tel: 271272, /73, /74, /75
Fax: 271276


BANKA KOMBETARE GREKE

Drejtori: Konstantinos Papachristoforou
Adresa: Bulevardi Zogu I, Nr. 72, Tiranë
Tel: 233621, /22, /23, /24
Fax. 233613


BANKA E KREDITIT SHQIPTAR

Drejtori: Shahin Serag El-Din
Adresa: Rruga Perlat Rexhepi,
Al-Kharafi Group Administration Building, Kati 1&2
Tel: 247535, 247536
Fax. 227803, 223768


BANKA E BASHKUAR SHQIPTARE

Drejtori: Abdul Waheed ALAVI
Adresa: Bulevardi "D볨morë´ e Kombit" Nr.8, Tiranë
Fax. 228460, 228387


BANKA E PARE E INVESTIMEVE

Drejtori: Petar Gavrillov KRASTEV
Adresa: Bulevardi Zogu I, Nr.64, Tiranë
Tel: 356423, 356424
Fax. 356422


FV BANK

Drejtori: i poshter MEZELXHIU
Adresa: Bulevardi Zogu I, Tiranë
Tel: 228759, 259350, 259351
Fax. 230566


RAIFFEISEN BANK

Drejtori: Adrian Kamberi
Adresa: Rr. "D볨morë´ e 4 Shkurtit" Nr.6, Tiranë
Tel: 224540, 222669, 225416
Fax: 223587, 223695, 224051


BANKA KOMBETARE TREGTARE
Drejtori: Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa: Bulevardi "Zhan D'ark", Tiranë
Tel: 250955
Fax : 250956


BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE
Drejtori: Lee Chong Pa
Adresa: Rr. "Ded Gjon Luli" Tiranë
Tel: 237567, /68, /69
Fax: 237570


TIRANA BANK

Drejtori: Dimitris KARAVIAS
Adresa: Bulevardi Zogu I, Nr. 55/1, Tiranë
Tel: 233441, /42, /43, /44, /45, /46, /47
Fax. 233417
 

Arlis

Antarë i ri
Titulli: Lista e plote e bankave ne Shqiperi

Lista e fundit e bankave te nivelit te dyte eshte kjo:

1. BANKA RAIFFEISEN SH.A.
Licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 163, datë 11.12.1998. Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Oliver WHITTLE
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel: 2226 699; 2224 540; 2222 669; 2225 416.
Faks: 2275 599; 2223 587; 2223 695; 2224 051.


2. BANKA E BASHKUAR E SHQIPثRISث SH.A.
Licenca nr. 3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë 11.12.1998. Certifikata nr.3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Abdul Waheed ALAVI
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 8, Tiranë.
Tel: 2228 460; 2223 873; 2227 408.
Faks: 2228 460; 2228 387.


3. BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT SH.A.
Licenca nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë 11.12.1998. Certifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Libero CATALANO
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa “Kullat Binjake”, Tiranë.
Tel: 2280 351 / 2 / 3 / 4 / 5.
Faks: 2280 356.


4. BANKA KOMBثTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, datë 11.01.1999. Certifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë.
Tel: 2250 955.
Faks: 2250 956.

5. BANKA TIRANA SH.A.
Licenca nr.7, datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 12.09.1996. Certifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Bedri اollaku
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel: 2269 616 / 7 / 8; 233 441/42/43/44/45/46/47.
Faks: 2233 417.

6. DEGA E BANKثS KOMBثTARE Tث GREQISث, TIRANث
Licenca nr. 8, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 14.03.1996. Certifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Ioannis LEIVADITIS
Adresa: Rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel: 2274 802; 2274 822.
Faks: 2233 613.


7. BANKA NDثRKOMBثTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr. 9, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë 30.04.1996.
Certifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Mahendra Sing RAWAT
Adresa: Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel: 2254 372; 2256 254.
Faks: 2254 368.


8. ALPHA BANK - ALBANIA
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 01/03/96, datë 27.12.1997. Certifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Andrea GALATOULAS
Adresa: Rruga e Kavajës, G – KAM Business Center, Kati II, Tiranë.
Tel: 2278 500.
Faks: 2232 102.

9. INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.
Licenca nr. 11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë 10.08.1998. Certifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Lorenzo RONCARI (deri më 31.12.2008)
Stefano FARABBI (nga 01.01.2009)
Adresa: Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8319, Tiranë.
Tel: 2248 753/ 4/ 5/ 6.
Faks: 2248 762.


10. BANKA PROCREDIT SH.A.
Licenca nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 03.03.1999. Certifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: BoriIslav KOSTADINOV
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel: 2271 272/ 3/ 4/ 5.
Faks: 2271 276.


11. BANKA EMPORIKI – SHQIPثRI SH.A.
Licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë 19.10.1999. Certifikata nr. 13 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: George CARACOSTAS
Adresa: Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel: 225 87 55/56/57/58/59/60.
Faks: 2258 752.


12. BANKA E KREDITIT Tث SHQIPثRISث SH.A.
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë 28.08.2002. Certifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Kamal Abdel MONEIM
Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration Building, Kati 1&2, Tiranë.
Tel: 2272 168; 2272 162.
Faks: 2272 162.


13. BANKA CREDINS SH.A.
Licenca nr. 16, datë 31.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 26.03.2003. Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Artan SANTO
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.21 Tiranë.
Tel: 2222 916; 2234 096.


14. BANKA POPULLORE SH.A.
Licenca nr. 17, datë 16.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 06, datë 11.02.2004. Certifikata nr.16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Henri Maus de ROLLEY
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’’, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 9, Tiranë.
Tel: 2280 442 / 3; 2272 789 / 90 / 91.
Faks: 2280 441; 2272 781.


15. BANKA UNION SH.A, TIRANث.
Licenca nr. 18, datë 09.01.2006.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 101, datë 28.12.2005. Certifikata nr.17 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Gazmend KADRIU
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, Pallati 13-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel: 2250 653; 2258 081.
Faks: 2250 654; 2272 880.


16. BANKA E PARث E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
Licenca nr. 19, datë 06.07.2007.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 35, datë 27.06.2007. Certifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”, datë 18.07.2007.
Drejtori: Bozhidar TODOROV
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, Tiranë.
Tel: 2256 423 /4; 2280 210.
Faks: 2256 422.
 
Top