Merrjep.al

Bilian

Antarë
logo.gif

Ideja për web faqen MerrJep.al lindi në fund të 2008. Krijuesit e menduan që Shqipërisë i nevojitet një faqe për shpallje të vogla, ku do të mundësohet mënyrë më e lehte dhe më e shpejtë për tregëti mes dy kompanive private.Rregulla për shpallje:

Futja dhe kontrollimi i shpalljes: اdo shpallje kontrollohet para lëshimit, me qëllim që të sigurohet kualiteti i shpalljeve tona. Nuk lejohet të futen shpallje për të njëjtin mall dhe shërbim më shumë se një herë dhe në të njëjtën kohë. Para se t’a fusni shpalljen e re, fillimisht fshijeni të vjetrëen. Nuk lejohet të futen shpallje për prej të njëjtin mall ose shërbim prej më shumë rajoneve ose prej më shumë se një kategorie.

Nuk lejohet të futet më shumë se një automjet ose një banesë për një shpallje, përjashtimmund të bëhet vetëm kur kërkoni. ثshtë në rregull që në kategoritë e tjera të futni më shumë sende në një shpallje, me kusht që t’i përkasin të njëjtës kategori.

Përmbajtja e shpalljes
Lidhje: www.MerrJep.al mban të drejtën të refuzojë shpallje që thiret në shpalljen e mediave të tjera ose që përmban udhëzime ndaj shpalljeve të tjera në media të tjera.
Oferta joreale: Shpalljet me përmbjtje të pa qartë, ose shpalljet ku oferta nuk është reale, nuk lejohen. MerrJep.al mban të drejtën të vlerësojë ç’është ofertë joreale.
Përmbajtje ofenduese: Shpalljet të cilat mund të jenë ofeduese për pjesa grupe të poujve, persona publike ose individe të caktuar, nuk lejohen. Emërtime të vjetra të caktuara të një grupi të njerëzve mund të mendohen si ofenduese dhe nuk duhet të përdoren. Nuk lejohen fotografi dhe filma me karater dhunues. MerrJep.al nuk i përfaqëson shpalljet që i takojnë malit dhe shërbimeve të jozakonta. MerrJep.al nuk publikon porosi politike dhe *****grafike.

Kushtet e përgjithshme
Përgjegjësi: Shpallësi përgjigjet personalisht për shpalljen e vet. MerrJep.al nuk përgjigjet për mallin ose shërbimin i cili më shumë se një herë është shpalluar.
Të dhëna personale: MerrJep.al e ndihmon policinë me informata për ndodhitë të pazakonta në shpalljet. Identitetii shpallësit ose atij që përgjigjet në shpalljen mund të vërtetohet edhe me e-postë adresën. Kjo vlen edhe për personat të cilët fusin shpallje të rrejshme nën identitetin e personave të tjerë.

Ju mirepresim ne faqen tone www.merrjep.al
 
Redaktimi i fundit:
  • Më pëlqen
Reactions: WxP
Top