NATO tërhiqet pas vitit 2010 nga disa pjesë të Afganistanit

Top