Numrat dhe Karma

Marla

Quo Vadis!
Numri i lindjes na jep njohuri në lidhje me anën materiale të jetës, ndërsa numrat e emrit na njohurin për anën shpirtërore të ekzistencës sonë.Të gjitha numrat kanë karmën e tyre.
Identifikimi me numrat e Karmës
Çdo numër që mblidhet dhe na jep shumën "2", "4" ose "8", është një numër karmik.Shembuj: 2, 4, 8, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 31, 35 dhe kështu me radhë. Për hir të komunikimit më të lehtë, tani e tutje ne do të referohemi në këtë grup numrash "2/4/8". Numri "2" bart më pak karmën, në krahasim me numrin "4" dhe "8-të."
Një individ që ka lindur në një datë qëkorrenspondon me numrin 4 dhe 8 është thënë se është mishëruar këtu (tani) për të pastruar borxhin karmik të tyre nga të gjitha inkarnimet e mëparshme në këtë jetë, dhe prandaj është thënë të gëzojnë shpërblime në jetën e kësaj botë.
Numri 4
Numri 4 është lidhja e fortë me (Uranin) egjithëfuqishëm, numri 4 përfaqëson drejtimet e hapsirës dhe fuqinë e Perëndive (Era) të cilat ishin menduar për të sunduar katër elementët e Kozmosit (4 gurthemelet e qiellit - Luani (StarRegulus), Akrepi (Antares), Peshqit (Fomalhaut) dhe Taurus (Aldebaran).
Numri 8
Në kulturat aziatike, numri 8 është konsideruar si fat (në Budizëm,Taoizëmm dhe nëShintoizmin Japonez).Në astrologji,numri 8 përfaqëson Bricjapin dhe Akrepin. Gjithashtu, ata janë të associuar me numrat "8" dhe "0". Ata plotësojnë të gjitha tiparet, si të mirën dhe të keqen. Akrepi ka nevojë për shumë kohë, për të dalluar se cilët ata janë në të vërtetë. Kjo zakonisht nuk është e mundur nëse ata janë duke udhëhequr një jetë monastike. Ngritja e tyre dhe muzika e shpirtit çliron shpirtin e tyre - ata janë pas të gjithash, poetë të shpirtit që përdorin muzikën për të shprehur (dhe vetëankthin) e tyre.Numri 8 përfaqësohet nga nje tetëkëndësh. Ai është gjithashtu një simbol i krishterë, simbol iRilindjes në jetën e përjetshme. Kjo është një përzierje mes rrethit (qiellit) dhe katrorit (toka).Prandaj, ky numër përfaqëson ritin e kalimit.Numri 8, është një simbol i rinovimit (shtëpia në një tabelë astrologjisë përfaqëson rinovimin).
Çfarë shkakton çlirimi i Karmës?
Kur ndonjë prej këtyre numrave karmikë sinkronizohen së bashku (ata vijnë së bashku) shkaktojnë çlirimin e karmës.
Numrat 2, 4 dhe 8
Këto numra janë të njohur si numrat karmikë, dhe janë veçanërisht të fuqishme si data e lindjes, pasi nuk mund të ndryshohet (për të vdekur dhe për të ri-lindur përsëri). Jeta e një personi i lindur në numrin 4 ose 8 të çdo muaji të caktuar duket se është jashtëzakonisht sfiduese ose "fat i keq", sidomos në 30 vitet e para të jetës. Gjithashtu kjo është e vërtetë për çdo person i lindur në 13, 17, 22, 26 ose 31. Kur numrat mblidhen në numra një shifrorë, këto numra na japin shumën "4" ose "8".Për ata persona që janë lindur në datat e lartpërmendura,prezumohet se ata janë këtu për të pastruar ose paguar karmën e qëniessë tyre që kanë mbajtur në jetët e tyre trë shkuara dhe nuk është paguar, në inkarnacionet e mëparshme dhe që ata të kuptojnë plotësisht rëndësinë e zinxhirit karmik. Personi me numrin 4 do të përballet me sprova të ngjashme si ajo e një personi që ka numrin 8, por në një mënyrë të konsiderueshme më pak të dhimbshme (nëse e "dhimbshme", është fjala e duhur për të përdorur). Një person me numrin "4" duhet qëpersoni të vibrojë për të shmangur numrin "4" ose "8".Nëse jeni të lindur në një datë që është numër karmik, me vetëdije duhet të shmangni përdorimin e një numri karmik në fusha të tjera të jetës tuaj, e cila është e mundur si banimi tuaj ose adresat e biznesit, telefoni dhe numrat e telefonit celular.
Nëse ju jeni lindur më datën 4 ose 8, ju nuk duhet të bëni ndonjë gjë të rëndësishme në datat që korrespondojnë me numrat 2 , 4, 8, 13, 17, 22, 26 ose 31 të çdo muaji kalendarik për të shmangur "fatin e keq" dhe problemet e panevojshme. Në vend të kësaj, duhet të konsideroni ekzekutimin e njëjtë në numrat 3, 6 ose 24 të çdo muaji kalendarik, për të marrë një udhëtim relaksues dhe të merrni rezultate tëfavorshëme. Njerëzit që kanë lindur në datën 8, 17 ose 26 të çdo muaji, e kanë të vështirë të kenë një udhëtimin më të mirë ë se sa ata qëkanë lindur në numra qëkorespondojnë me numrin 4, dhe me sa duket kanë më shumë "fat të keq". Rruga e tyre e suksesit ka shumë pengesa dhe pse, më shpesh ata duan të ngrihen në krye të shkallës të korporatave, me arritjet e tyre të përgjegjësisë më të madhe, me ankth dhe në orë të gjata. Kjo është një "garanci pranë" këtyre njerëzve që do të marrin pasurinë, por me këtë blerje, ata mund të ndjehen se ata nuk e kanë përjetuar lumturinë. Kur është fjala për dashuri, ata paguajnë një çmim shumë të lartë për të, dhe kanë gjithmonë disa forma të vuajtjes apo pikëllim emocional të disa llojeve në martesë.Nëse jeni të lindur në 8, 17ose 26, Këtu është një ushtrim për ju - në listë me emrat e të gjithë miqve dhe baskëpuntorëve tuaj më të ngushtë. Ju do të zbuloni se ata janë lindur në numrat 4 ose 8.
Numri 4, 13, 22 dhe 31
Kuptimi i numrit "4" – është që gurët nuk mbledhin myshk! Një person i lindur me këtë numër si numër të lindjes, mund të ketë çështje psikiatrike.Kuptimi i numrit "13" - në kundërshtim me besimin, nuk është një numër i pafat. "Fat i keq" që vjen nga ky numër është kur ju nuk keni përfunduar shërbimin "më të lartë të mirë" dhe jeni duke përdorur vibracionet e saj për arsye egoiste personale.Ju lutemi gjithashtu, të lexoni përkufizimin për numrin 4.
Kuptimi i numrit "22" - një person i lindur në këtë numër vazhdimisht e tërheq (vibron) këtë numër, së fundmi ky individ merr shumë mashtrime dhe gabime.Kuptimi i numrit "31" - nuk ka shumë sukses që të jeni të gëzuar, dhe çmimi që ju paguani është vetmia ekstreme. Duhet të bëheni i vetëdijshëm dhe të mos jeni egoist. Ju lutemi gjithashtu, të lexoni përkufizimin nën numrin 4.
Numri 8, 17 dhe 26
Numri 8 ka një tendencë për të nxjerrë një numër 4, 8 ose 1 në fushën e tyre të artë.Kuptimi i numrit "8" – një person i lindur me këtë numër që e ka numër të lindjes,tërheq autoritet, pushtet, dhe seks. Vini re mungesën e dashurisë.Kuptimi i numrit "17" - një person i lindur me këtë numër si numër të lindjes, tërheq (vibron) pavdekësinë me emrin (e tij / saj, emri jeton,pas vdekjes). Një numër i dashurisë dhe i paqes pavarësisht nga fëmijëria e trazuar. Ju lutem gjithashtu lexoni përkufizimin nën numrin 8.Kuptimi i numrit "26" - një person i lindur me numër të lindjes me këtë numër tërheq paratë, por ka nevojë për të mësuar dhe për tëpraktikuar menaxhimin financiar. Ky person ka gjithashtu gjasa të përjetojë zhgënjimin apo dhe dështimin në biznes dhe do të bëjnë mirë për të zgjedhur një këshilltar biznesi me mençuri. Ky person duhet të shmangi partneritete biznesi, kjo është më e mira. Ju lutemi gjithashtu, të lexoni përkufizimin nën numrin 8.
Numrat 3, 6, 15 dhe 24
Këto numra janë numra shumë me fat dhe është antidoti për numrat e Karmës, por ju duhet të jeni të kujdesshëm të mos bëheni egoist apo të merrni dhurata.
Numri (3) është menduar të jetë numri i fatit të mirë. Pse? Në qoftë se dy njerëz nuk mund të bien dakord, atëherë personi i tretë mund të "ndërmjetësojë" dhe të thyejë baraikadat. Gjithashtu rritet në frazën "Ora e fatit ", si Plutoni Ora e fatit në dashuri (Persephone).Duke thyer bllokimin, hapi tjetër është veprimi, e cila (sigurisht?) çon në sukses, pra shoqërimi i numrit 3 me suksesin.Numri 3 përfaqësohet nga një trekëndësh (formë gjeometrike) - forma saj tregon një pikë penetrative, aspiratat diellore dhe forcën mashkullore.Shpesh trekëndëshi është i lidhur me hyjnitë që sundojnë në Trinitet. Në Kinë, trekëndëshi është një simbol femëror. Trekëndëshi i përmbysur (me kokë poshtë), përfaqëson pubisin femëror. Një trekëndësh i përmbysur balancohet mbi majën e një trekëndëshi me kulm lart, i cili përfaqëson bashkimin seksual, "Ylli i Davidit" (por elementi "seksual" e cila është shumë indikative e një bashkimi të balancuar midis burrit dhe gruas).Numri 3 është i lidhur edhe me Athenën, dhe është e lidhur edhe me trekëndëshin, (një simbol përdoret për të përfaqësuar diturinë e shoqëruar me Athenën).Në qoftë se numri 3 nuk është i arritshëm, alternativa tjetër është numri 6, i cili është numri i fatit (ose shansit).
Gjashtëkëndëshi (Ylli i Davidit) paraqet numrin 6 dhe është një simbol i bashkimit, i lidhur me balancën dhe stabilitetin. Edhe pse numri "15" reduktohet në një "6", ka disa paralajmërime që ju duhet të jeni i vetëdijshëm, në qoftë se ju jeni të lindur nën një numër Karmik duhet synuar që të përdorni këtë numër.

Kombinimi i Numrit 8 dhe 15
Një numër 8 duhet me çdo kusht, të shmang numrin 15. Të parët që e praktikonin, këtënumër me kujdes ishin Kaldeasëtpër shkak të efekteve të mëdha shkatërrimtare.
Numri 13
Kuptimi i numrit "13" - në kundërshtim me besimin, nuk është një numër i pafat."Fat i keq" që vjen nga ky numër është kur ju nuk keni përfunduar shërbimin "më të lartë të mirë" dhe jeni duke përdorur vibracionet e saj për arsye egoiste personale.Ju lutemi gjithashtu, të lexoni përkufizim për numrin 4.Në kulturat evropiane, ky numër është i lidhur me fatin e keq. Ndonjëherë, Satani ishte thënë se përfaqësoheshe në numrin 13, figurat në ritet e shtrigave, i kanë dhënë një emër të keq. "Vdekja" përfaqësohet në numrin 13 në kartat eArcana e mëdha nëTarot.Por kjo është një histori tjetër në kalendarin Mayan - kalendari Mayan është diellor,i bazuar në 20 muaj, duke lënë numrin "5" si numrin e pafat dhe numri "13" kishte simbolizmin pozitiv si numri i ditëve në çdo javë fetare.

Një bashkim mes "4" dhe "8"
Një numër 8 dhe një numër 4 kanë tendencë për të tërhequr njëri-tjetrin, dhe zakonisht ky bashkim nuk bën kalimin. Numri 4, duke qenë një "shpëtimtar" i numrit 8, bashkimi, kursimi nga numri 8 duke bërë diçka gabim.Në një platformë materiale dhe tokësore, ky kombinim nuk mund të quhet "fat", ose e "mirë" të paktën njëra palë është e përkushtuar mëshumë tek tjetra. Kur është fjala për martesë mes personave të lindur mme numrin 4 ose 8 apo me ndonjë nga numrat e saj komplekse, bashkimi është i mbushur me grindjedhe ekziston një mundësi që mund të përfundojë në një divorc. Megjithatë, prodhimi i pasardhësve nga bashkimi i këtij çifti janë zakonisht shumë të talentuar.Një bashkim në mes të një numri 4 dhe numri 8, prodhon fëmijë të cilët tentojnë të jenë fëmijë jashtëzakonisht të mirë dhe kërkues të talentuar dhe jashtëzakonisht të talentuar.

"1", "4" dhe "8"
Një person, i të cilit numri i lindjes është një "1" ose "8", me siguri ai nuk duhet të jetojë kurrë në një shtëpi, e cila ka një numër shtëpie 4, 13, 22, 31, 40, etj.Dhe as nuk duhet, që një person, i cili ka numrin e lindjes numrin "4" ose "1",të jetojë në një shtëpi në të cilën numri i shtëpisë është 8, 17, 26, 35, 44, etj. Të paktën, në qoftë se ata dëshirojnë të shpëtojnë nga brengat, fatkeqësitë dhe fatalitetet e çuditshme.
Me vetëdije zgjidhni të përdorni "8"
Tani, në qoftë se fati i një personi i lindur në numrin 8 është aq i ngopur me të keqen dhe "fatin e keq", do të jetë çdo gjë e mirë në gjithëshka, me numrin 8 nëse personi me vetëdije zgjedh të vazhdojë të vibrojë numrin "8"? Ka disa persona të cilët do të preferonin të "kapnin demin nga brirët" pasuria e rritur dhe shpërblimi i tyre ka rritur përgjegjësinë dhe gjithashtu kanë rritur stresin.Vini re megjithatë, se ju duhet të zgjidhni këtë rrugë, unë ju inkurajoj fuqimisht që ju të shmangni numrin "4" - ky është kombinimi i numrit 4 dhe 8 që duket të vonojë suksesin dhe që duket të përkeqësojë problemet.
Ndryshimi i vibracioneve tuaja duke zgjedhur një emër
Në rrjedhën e të mësuarit kam bërë shumë herë këtë pyetje.Kuptimi im është se çdo herë emri juaj është thirrur, ose në çdo kohë keni përmendur emrin tuaj, keni tërhequr energji kur ju vibroni emrin tuaj. Nëse dridhja është e mirë, ju tërhiqni gjëra të mira.Sipas mendimit tim vetëm një ndryshim në emër, është fillimi i vibracioneve të reja të ndryshme të personalitetit tuaj.Hapi i ardhshëm është që të ndryshoni mendimin tuaj dhe në këtë mënyrë ndryshimin e personalitetit tuaj (ose në vend,të ndryshoni mënyrën se si ju qaseni për zgjidhjen e problemit dhe jetës).Njëra pa tjetrën është e pakuptimtë. Një ndryshim i vetëm i emrit, nuk do t’ju ndihmojë shumë.

Zgjedhja e një emri
Zgjedhja e një emri, është një gjë personale.
Së pari e di që ju duhet të zgjidhni vetë atë.
Së dyti, të ndiqni shpirtin (zemrën tuaj, shpirtin tuaj).

Së treti, një emër që ka një ngarkesë në fund numrin "3" ose "6" ose "9"është i favorizuar më shumë, pasi këto janë numrat e dashurisë, fatit dhe bollëkut.

/The Albanian Occult
 

Baboon

FALEMINDERIT!
26 I'm screwed lool pale ca delenxhiu kom qen ke jeta tjeter ??
 

NeVertiti

~Kohe & Stine~
PEr mua numri 6 eshte numri i lumturise sime.
 

Marla

Quo Vadis!
Jo sa her hy ky.. jo po pd keshtu .. jo po vaksina ashtu .. tani i doli pune dhe me karma.. te kish lind femer , do ishte princesha mbi bizele ?
Kush o ky mi se smarr vesh nga kina une jam kshu nga peqini i bi drejt e drejt lool
 
Top