Raporti i plotë, Kosovës i duhet t’i përmbush edhe 8 kritere për viza

legjenda

Tetova
(E plotësuar) - Ju sjellim të plotë Raportin e publikuar sot, që i bie të jetë raporti i fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën.

Më poshtë po e sjellim në shqip versionin e Raportit:

Komisioni miraton raportin përfundimtar për liberalizimin e vizave për Kosovën

Bruksel, 18 dhjetor 2015

Komisioni miraton raportin përfundimtar për liberalizimin e vizave për Kosovën

Komisioni Evropian sot ka miratuar raportin e tretë dhe përfundimtar mbi përparimin e Kosovës në përmbushjen e kërkesave të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Vetëm tetë kërkesa të pazgjidhura mbeten. Sa më shpejt që Kosova i plotëson këto kritere të fundit dhe masat e parashikuara efektive mbeten në vend për të parandaluar flukse të reja migruese drejtë BE-së, Komisioni do të propozojë heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës.

Komisioneri për Migrimi dhe Punë të Brendshme, Dimitris Avramopulos tha: "Unë jam shumë i kënaqur me progresin e madh që Kosova ka bërë që prej vitit 2014 në përmbushjen e kërkesave të udhërrëfyesit të vizave. Unë jam i bindur se së shpejti Kosova do të jetë në gjendje për të përmbushur të gjitha kërkesat e mbetura në mënyrë që Komisioni mund të propozojë heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Shpresoj se kjo do të jetë e mundur në fillim të vitit 2016 - që duhet të jetë qëllimi i Kosovës. Le të përdorin periudhën e mbetur qe të japim maksimumin tonë për të përgatitur Kosovën për udhëtim pa viza. Unë do ta vizitoj Kosovën në fillim të vitit 2016 që personalisht të shikoj përparimin e Kosovës në përmbushjen e tetë kritereve të mbetura. "

Raporti i Komisionit përcakton katër prioritete kyçe për Kosovën qe të përqëndrohet në periudhën e mbetur të dialogut për liberalizimin e vizave: transferimin e një numëri të mjaftueshëm të gjykatësve në departamente të rënda të krimit të gjykatave; ndërtimin e një historie të hetimeve, vendime të gjykatësve dhe konfiskime serioze në r aste të krimit të organizaur dhe korrupsionit; duke siguruar pavarësinë operacionale të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik dhe Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik; dhe duke treguar se legjislacioni për ndryshimin e emrit është zbatuar.

Komisioni gjithashtu do të monitorojë progresin në ratifikimin e marrëveshjes për kufirin / kufirit me Malin e Zi, para se detyrimi për vizava për qytetarët e Kosovës të heqet; në disbursimin e Fondit të Riintegrimit; në adresimin e arsyeve për shkallën e ulët të njohjes për azil-kërkuesit; dhe në sigurimin e ambienteve të përshtatshme për Avokatin e Popullit.

Dialogu i vizave me Kosovën është treguar të jetë një mjet i rëndësishëm dhe efektiv në avancimin me ndikim të gjerë dhe reforma të vështira në fushën e drejtësisë dhe punëve të brendshme dhe më gjerë, duke ndikuar fusha të tilla si sundimi i ligjit dhe reformën e drejtësisë penale. Progresi ka qenë i qëndrues hëm dhe efektiv, duke demonstruar përkushtimin e Kosovës për të përmbushur kërkesat e udhërrëfyesit të vizave, si një çështje prioritare.

Historiku

Komisioni Evropian filloi dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën më 19 janar 2012. Në qershor 2012, Komisioni dorëzoi udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave te qeveria e Kosovës, i cili identifikoi legjislacionin dhe masat institucionale që Kosova duhej për të miratuar dhe zbatuar për të përparuar drejt liberalizimit të vizave.

Udhërrëfyesi përcaktoi një listë të plotë të reformave që Kosovës i është kërkuar për të zbatuar, në mënyrë që të plotësojë kërkesat në lidhje me lirinë e lëvizjes, si riintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, kufijtë dhe menaxhimin e migrimit, azili, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të drejtat themelore që lidhen me lirinë e lëvizjes.

Komisioni ka miratuar dy raporte mbi progresin e Kosovës në dialogun e vizave: të parin më 8 shkurt 2013; i dyti më 24 korrik 2014. Këto raporte përmbanin një vlerësim të progresit të bërë nga Kosova, rekomandimet për autoritetet kosovare dhe të dhënat në lidhje me ndikimet e pritura migratore dhe të sigurisë të regjimit pa viza.Konferenca në Bruksel për Liberalizim të Vizave, Kosovës i duhet t’i përmbush edhe 8 kritere për viza

Komisioneri për çështjet të Brendshme i BE-së, Dimtris Avramopulos ka deklaruar se Kosova ka arritur progres të madh për çështjen e vizave por mbeten edhe tetë kritere që duhet të përmbushën deri në fillim të vitit 2016.

Ai tha se janë katër kritere me prioritet që shpreson se Kosova do t’i përmbush.

Avramopulos tha se përfundimisht sot komisioni evropian ka miratuar raportin e tretë dhe të fundit mbi progresin për liberalizmin e vizave për Kosovën dhe kanë mbetur edhe vetëm edhe 8 kritere për t’u përmbushur.

“Sa më shpejt që këto të përmbushën, komisioni do të propozojë heqjen e vizave. Ne kemi vendos 4 prioritet që Kosova duhet t’i përmbush. Jam shumë i kënaqur që Kosova ka arritur që nga viti 2014 në planin e vizave dhe shpresoj që Kosovë do të përmbush shumë shpejt kriteret tjera në mënyrë që komisioni të propozoj heqjen e vizave. Shpresoj që deri në fillim të vitit 2016 Kosova t’i përmbush këto kritere”, ka thënë ai.

Ai paralajmëroi që do ta vizitojë Kosovën në fillim të vitit.

Ai tha se në bazë të monitorimit të vazhdueshëm që ka bërë BE-ja, komisioni konsideron që Gjeorgji ka arritur të plotësojë kriteret për liberalizmin e vizave.

Avramopulos tha se Ukrahina ka arritur progresin e mjaftueshme dhe ka marr masat e reformave në përputhje me standardeve evropiane dhe komisioni do të prezantojë para Këshillit Evropian për të ndryshuar rregullat për viza.I hiqen vizat Kosovës, Raporti i KE-së pozitiv!?

Zëdhënësja e Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit Evropian, Maja Kocijançiq, ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Twitter, se Komisioni Evropian ka miratuar "raportin pozitiv për Kosovën, mbi liberalizimin e vizave".

"Sot Komisioni Evropian ka miratuar raportet pozitive për përparimin mbi liberalizimin e vizave për Gjeorgjinë, Ukrainën dhe Kosovën", ka thënë Maja Kocijançiq.

Nuk është ende e qartë se çfarë udhëzimi të saktë përmban raporti në rastin e Kosovës për sa i përket liberalizimit të vizave.

Vendimi i Komisionit Evropian mbi këtë çështje pritet të publikohet pas orës 15:00.

B lajmi
largea_distr1450450231.jpg
 
Last edited by a moderator:
Top