Si e therret PRESIDENTI Kuvendin ?

Loyalty

Anëtar i Nderuar
Neni 67. (Thirrja e Kuvendit)


1.Kuvendi i porsazgjedhur thirret në mbledhjen e parë nga Presidenti i Republikës jo më vonë se 20 ditë nga përfundimi i zgjedhjeve.

2.Në rast se Presidenti i Republikës nuk e ushtron këtë kompetencë, Kuvendi duhet të mblidhet vetë brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni.


Neni 74. (Thirrja e Kuvendit në sesion të jashtëzakonëshëm)

1....

2.Kuvendi mblidhet në sesion të jashtëzakonshëm kur, kërkohet nga Presidenti i Republikës, nga Kryeministri ose nga një e pesta e të gjithë deputetëve.

3....


Neni 79. (Zhvillimi me dyer të mbyllura i mbledhjeve)


1.Mbledhjet e Kuvendit bëhen të hapura.

2.Me kërkesën e Presidentit të Republikës, të Kryeministrit ose të një së pestës së deputetëve mbledhjet e Kuvendit mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar shumica e të gjithë anëtarëve të tij.
 
Top